Kostnader

(Texten uppdaterad 2013-04-09)

 

För att få ett fibernät på plats i Anga och Kräklingbo krävs följande arbeten och kostnader:

- Grävning c:a 4,5-6 mil beroende på hur många som ansluter sig

- Grävning från tomtgräns till fastigheten

- Kanalisation, dvs nedläggning av slangar som fibern skall dras i

- Införande (blåsning) och anslutning av fiber

- Avgifter till Vägverket och Lantmäteriet

Vi har tecknat avtal med de företag som skall genomföra grävning, kanalisation (slangar) och installation av fiber. Den sammanlagda kostnaden för att få nätet på plats blir drygt 4 miljoner kronor exkl moms.

 

Från länsstyrelsen och regionen kan vi få bidrag med sammanlagt 27% av kostnaderna för grävning och kanalisation.

För att vi skall få bidraget måste nätet vara öppet för alla operatörer som vill hyra in sig i det och alla fastighetsägare måste ha blivit tillfrågade.

 

Telia erbjuder det s k Gotlandspaketet (se nedan): telefon, TV och bredband för 299 kr/månad vilket gäller i 10 år. Detta är mycket billigt jämfört med normalt pris för dessa tjänster. Erbjudandet förutsätter att man tecknar avtalet i samband med att nätet etableras. Gotlandspaketet kan inte väljas i efterhand. Föreningen kommer därutöver till en början att ta ut en avgift på 51 kr/månad för underhåll av nätet.

 

För dem som tecknar Gotlandspaketet betalar Telia en förskottshyra på 6 000 kr inkl moms vilket alltså minskar anslutningskostnaden.

De som inte önskar Gotlandspaketet utan vill anlita någon annan operatör eller bara ha delar av Telias tjänster kan välja detta men får då inte Telias bidrag på 6 000 kr.

För fritidsboende, som inte vill ha tjänsterna aktiva under hela året är det möjligt att vid lämplig tidpunkt teckna ett avtal och omedelbart säga upp det. Den kortaste tid för ett sådant abonnemang är 3 månader. En ytterligare möjlighet är att bekosta indragning av nätet men inte aktivera det (vilande anslutning). Föreningen har beslutat att kostnaden vid indragning av fibern då är densamma som för dem som väljer Gotlandspaketet och att ingen måndadskostnad behöver betalas. När fibern i framtiden aktiveras skall en summa motsvarande Telias förskottshyra exkl moms (4 800 kr) betalas till föreningen.

 

Om man avstår från att ansluta fastigheten till nätet när det byggs upp men senare vill göra det blir kostnaden avsevärt högre. Erfarenheter från andra socknar tyder på att det då kan kosta minst 50 000 kr.

Kostnaden för anslutning är starkt beroende på hur många av de cirka 290 fastigheterna som ansluter sig. En grov uppskattning där grävning in till fastigheten och bidrag från länsstyrelsen, regionen och Telia räknas med ger följande tabell:

 

Antal anslutningar Kostnad

140 (48%) 20 000 kr

150 (52%) 19 000 kr

160 (55%) 17 500 kr

170 (59%) 16 500 kr

180 (62%) 15 800 kr

190 (66%) 15 000 kr

200 (69%) 14 300 kr

 

Just nu (2013-04-09) har 139 fastighetsägare svarat ja på intresseförfrågan om anslutning. Eftersom cirka 75 fastighetsägare ännu inte svarat räknar vi med minst 150 anslutningar. Därför har föreningen beslutat att erbjuda följande villkor:

När anslutningsavtalen skrivs kommer en bestämd summa att väljas så att någon senare höjning inte skall behöva göras. Ett eventuellt överskott kan disponeras som en buffert för kommande oförutsedda kostnader, för anskaffning av batteribackup eller för att minska avgiften för underhållet.

 

Kostnaden avser ledning framdragen till huset:

Anslutning (kr) Nätunderhåll (kr/mån)

Med Gotlandspaketet 18 000-19 000 51

Med annat abonnemang 22 800-23 800 51

Fastigheter utan abonnemang:

Vilande anslutning 18 000-19 000 0

När ett abonnemang startas 4 800 51

Extraanslutning, flygel el dyl 8 000 0

 

Abonnemangsalternativ: Månadskostn Nätunderhåll (kr/mån)

Gotlandspaketet 299 51

(oförändrat pris i 10 år)

Med annat abonnemang Enl prislista 51

Telia fiber på fastlandet Enl prislista 51 (under aktiv tid)

(box tas med)

 

Medlemsinsats och årsavgift

Föreningen har beslutat om en medlemsinsats på 200 kronor per fastighet för att täcka omkostnader (kartor, informationsmaterial, etc). Endast en insats per fastighetsägare, oavsett hur många fastigheter man äger. För 2013 har beslutats om en årsavgift på 100 kr. Medlemskapet innebär inte att man förbundit sig att ansluta sig till fibernätet.

 

Egen arbetsinsats

För att anslutningskostnaden ska bli så låg som möjligt ingår tre dagsverken per ansluten fastighet (inga extra dagsverken för extra anslutningar). För den som inte vill eller kan göra sina dagsverken tillkommer en kostnad på xx kr. (Summan har ej beslutats än men kommer troligen att vara cirka 1 400 kr/dag).

 

Vad får du för månadsavgiften?

För dem som tecknar sig för Telia Triple Play i 10 år (för en fast kostnad på 299 kr/mån+51 kr/mån till föreningen) ingår:

Telia Digital-tv

- Kanalpaket Lagom med 18 kanaler

- Möjlighet att teckna fler kanaler mot en extra kostnad

- Tillgång till videobutik med cirka 2 500 hyrfilmer

- 2 st tv-boxar

Telia Bredband Fiber-LAN

- 100 Mbit/s in

- 10 Mbit/s ut

- Antivirus och brandvägg

- Fri support

Telia Bredbandstelefoni

- Du behåller ditt gamla nummer

- Befintliga telefoner fungerar

- Ett nummer ingår i abonnemanget

- Ett extra nummer går att köpa till mot en extra kostnad

- Nummerpresentation ingår

 

Fibernätet ägs av föreningen, kommunikationsutrustningen av Telia.

 

För att underlätta för alla har föreningen beslutat att grävning fram till fastigheten ska ingå, till en fast kostnad, lika för alla. Grävning från tomtgränsen till bostaden är inte bidragsgivande.

Dragning av nätverk inne i bostaden ingår inte.

Mer information hittar du på: www.bredbandgotland.se, www.akfiber.se, www.telia.se.

www.akfiber.se info@akfiber.se Ordförande/kontaktperson: Kurt Söderström 0708-29 15 60 laima-kurre@tele2.se