Ledamöter i Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening

Styrelsen

Namn och epostadresser

 

Ordförande: Kurt Söderström kurre@kraklingbo.se

Vice ordförande: Benny Eriksson eriksson.ben@comhem.se

Kassör: Åke Persson ake@dynamec.se

Sekreterare: Gerd Flodman gerd@boters.se

Ledamot: Mona Staflin mona@lammtorpet.se

Ledamot: Karl-Gustav Jansson kalle@fajw.se

Ledamot: Kjerstin Dahlbeck kjerstindahlbeck@gmail.com

Ledamot: Hans-Erik Karlsson hans.erik@comhem.se

Suppleant: Pierre Yttergren py@live.se

 

 

 

Områdesansvariga Anga

Karl-Gustav Jansson kalle@fajw.se

Catharina Hellström Engström catharina_botes@yahoo.se

Bengt Flodman bengt@boters.se

Pierre Yttergren py@live.se

Charlott Stjärnholm charlottstuxberg@telia.com

Göran Bylund bylundarna@gmail.com

Kjerstin Dahlbeck kjerstindahlbeck@gmail.com

Åke Persson ake@dynamec.se

 

Områdesansvariga Kräklingbo

Mona Staflin mona@lammtorpet.se

Kurt Söderström kurre@kraklingbo.se

Per-Erik Nyström info@gotlandsekohus.se

Lars Borg lars.borg@hotmail.com

Daniel Bengtsson dannebengtsson@hotmail.com

Agneta Pettersson agge.pettersson@spray.se

Lennart Asp lennart.asp@telia.com

Hans-Erik Karlsson hans.erik@comhem.se

Daniel Pettersson smissfarm@spray.se

 

Vem är områdesansvarig hos dig?

Bocka i rutan områden och klicka på infofiberkartan för att hitta just din/dina områdesansvariga.

 

Är du intresserad av att delta i föreningens arbete?

 

Vill du veta mer om vad vi gör?

 

Kontakta någon på listan eller mejla info@akfiber.se.

www.akfiber.se info@akfiber.se Ordförande/kontaktperson: Kurt Söderström 0708-29 15 60 laima-kurre@tele2.se