Anslutningskostnader när nätet byggdes

AKFibers nät byggdes åren 2013 och 2014. Innan arbetet startades hade avtal träffats med de fastighetsägare, som önskade anslutning (c:a 160 anslutningar). Tre typer av anslutning var möjliga: kollektiv anslutning till Comhems tjänster, öppet nät där fastighetsägaren själv väljer tjänsteleverantör och vilande anslutning.

Kostnaden för dessa anslutningar var:


Kollektiv anslutning: 18 300 kr

Öppet nät:               23 100 kr

Vilande anslutning:   18 300 kr (+4 800 kr när nätet senare aktiveras)

Därutöver skulle fastighetsägaren delta i arbetet under tre dagar eller bekosta motsvarande insats.


För att bygga nätet fick föreningen bidrag från stat och kommun på sammanlagt c:a 640 000 kr. Med bidragen följde en del villkor för hur nätet skulle byggas och förvaltas de kommande 5 till 10 åren.


Kostnader för efteranslutning till nätet


Vid AKFibers föreningsstämma den 5 april 2018 behandlades frågan om villkor och kostnader för efteranslutning.


Stämman beslutade att för efteranslutning till föreningens nät skall gälla:


En grundinsats på 28 000 kr minus förskottsbetalad näthyra för att få tillgång till nätet plus faktiska kostnader för dragning av servisledning fram till tomtgräns med ett tak på 65 000 kr (i extrema fall 100 000 kr) för den sammanlagda kostnaden. Arbetet startas först när minst en anslutning är avtalad och grundinsatsen betald.

Anslutningar genomförs en gång om året på våren och skall vara beställda och delbetalda före årsskiftet.

Beslut om villkor för efteranslutningar fattas av föreningsstämman varje år.www.akfiber.se  info@akfiber.se  Ordförande/kontaktperson: Kurt Söderström 0708-29 15 60 kurre@kraklingbo.se