2013-11-24

Foto: Marika Jonsson

2013-11-23

Andra etappen av grävningen startade 22 november 2013. Filmklippet visar den lilla grävmaskinen i arbete i en trädgård i Kräklingbo.

Foto: Mona Staflin

2013-03-27

I början av mars inleddes den första etappen av arbetet, sträckningen från Kräklingbo mot Ala, för att Alas nät skall kunna anslutas till telestationen i Kräklingbo. Foto: Elisabeth Allard.

Micke, Kurre, Fredda och Tommy vid telestationen i Kräklingbo.

Kurre går i genom kabelutsättning med Patrik.

Micke går igenom sträckningen.

Ola från Eltel i förgrunden vid telestationen.

Skanovas slangar som skall förse Ala med fiber.

En del av AK fibers slangar vid telestationen.

Micke gräver för fiberskåp.

Kurre ger sig iväg med 11 slangar från telestation.

Många slangar blir det.

www.akfiber.se  info@akfiber.se  Ordförande/kontaktperson: Kurt Söderström 0708-29 15 60 kurre@kraklingbo.se