Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening, AKFiber

bildades 2012 och har org.nr 769625-1227.

Föreningen har ett 10-årsavtal med IP-Only om att de skall vara kommunikationsoperatör. Avtalet löper ut 2023.

För kollektiva TV-, telefon- och bredbandstjänster har föreningen tecknat ett 5-årigt avtal med Comhem som löper ut i juli 2019.

 

Kontakta oss

Föreningens postadress är AKFiber, c/o Flodman, Anga Boters 239, 62370 Katthammarsvik

 

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta någon i styrelsen eller någon områdesansvarig i föreningen. Kontaktuppgifter till var och en hittar du längst ner på sidan.

Har du frågor av tekniskt karaktär; grävning, utrustning, kostnader, med mera, är det ordförande Kurt Söderstöm som sitter inne med flest svar.

Kontakt: kurre@kraklingbo.se, 0708-29 15 60.

 

När det gäller informationsmaterial, utskick, intresseanmälningar, medlemsansökan, dokumentation, med mera, har vår sekreterare Gerd Flodman mest koll. Det är också hon som tar hand för föreningens post och epost.

Kontakt: info@akfiber.se, gerd@boters.se, 0498-531 33.

 

Vår kassör, Åke Persson, håller ordning på ekonomin, med mera. Har du frågor kring medlemskap och betalning av medlemsinsats så är han rätt person att prata med.

Kontakt: ake@dynamec.se, 0709-56 55 75.

 

Ledamöter i Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening

Styrelsen

Namn och epostadresser

 

Ordförande: Kurt Söderström kurre@kraklingbo.se

Vice ordförande: Hans-Erik Karlsson hans.erik@comhem.se

Kassör: Åke Persson ake@dynamec.se

Sekreterare: Gerd Flodman gerd@boters.se

Ledamot: Mona Staflin mona.staflin@gmail.com

Ledamot: Karl-Gustav Jansson kalle@fajw.se

Ledamot: Daniel Pettersson smissfarm@spray.se

Suppleant: Kjerstin Dahlbeck kjerstindahlbeck@gmail.com

Suppleant: Pierre Yttergren py@live.se

 

Områdesansvariga Anga

Karl-Gustav Jansson kalle@fajw.se

Catharina Hellström Engström

Catharina.Hellstrom.Engstrom@lansstyrelsen.se

Bengt Flodman bengt@boters.se

Pierre Yttergren py@live.se

Charlott Stjernholm charlottstuxberg@telia.com

Göran Bylund bylundarna@gmail.com

Kjerstin Dahlbeck kjerstindahlbeck@gmail.com

Åke Persson ake@dynamec.se

 

Områdesansvariga Kräklingbo

Mona Staflin mona.staflin@gmail.com

Kurt Söderström kurre@kraklingbo.se

Per-Erik Nyström info@gotlandsekohus.se

Lars Borg lars.borg@hotmail.com

Daniel Bengtsson dannebengtsson@hotmail.com

Agneta Pettersson agge.pettersson@spray.se

Hans-Erik Karlsson hans.erik@comhem.se

Daniel Pettersson smissfarm@spray.se

 

Bli medlem

Fyll gärna i blanketten Medlemsansökan och lämna eller mejla till någon i föreningen. Blaketten hittar du som pdf till höger på sidan.

Intresserad av fiberanslutning

Fyll gärna i blanketten Intresseanmälan och lämna eller mejla till någon i föreningen. Blaketten hittar du som pdf till höger på sidan.

 

Dokument

Intresseanmälan (pdf)

Skriv ut och lämna (eller mejla) till närmaste områdesansvarig eller någon i styrelsen.

 

Medlemsansökan (pdf)

Skriv ut och lämna (eller mejla) till närmaste områdesansvarig eller någon i styrelsen.

 

 

www.akfiber.se info@akfiber.se Ordförande/kontaktperson: Kurt Söderström 0708-29 15 60 kurre@kraklingbo.se