Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening, AKFiber

bildades 2012 och har org.nr 769625-1227.

Föreningen har ett 10-årsavtal med IP-Only om att de skall vara kommunikationsoperatör. Avtalet löper ut 2023.

För kollektiva TV-, telefon- och bredbandstjänster har föreningen tecknat ett 5-årigt avtal med Comhem som löper ut i juli 2019.


Kontakta oss

Föreningens postadress är AKFiber, c/o Flodman, Anga Boters 239, 62370 Katthammarsvik


Har du frågor eller funderingar kan du kontakta någon i styrelsen eller någon områdesansvarig i föreningen. Kontaktuppgifter till var och en hittar du längst ner på sidan.

Har du frågor av tekniskt karaktär; grävning, utrustning, kostnader, med mera, är det ordförande Kurt Söderstöm som sitter inne med flest svar.

Kontakt: kurre@kraklingbo.se, 0708-29 15 60.


När det gäller informationsmaterial, utskick, intresseanmälningar, medlemsansökan, dokumentation, med mera, har vår sekreterare Gerd Flodman mest koll. Det är också hon som tar hand för föreningens post och epost.

Kontakt: info@akfiber.se, gerd@boters.se, 0498-531 33.


Vår kassör, Åke Persson, håller ordning på ekonomin, med mera. Har du frågor kring medlemskap och betalning av medlemsinsats så är han rätt person att prata med.

Kontakt: ake@dynamec.se, 0709-56 55 75.


Ledamöter i Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening

Styrelsen

Namn och epostadresser


Ordförande: Kurt Söderström  kurre@kraklingbo.se

Vice ordförande: Hans-Erik Karlsson  hans.erik@comhem.se

Kassör: Åke Persson  ake@dynamec.se

Sekreterare: Gerd Flodman  gerd@boters.se

Ledamot: Mona Staflin  mona.staflin@gmail.com

Ledamot: Karl-Gustav Jansson  kalle@fajw.se

Ledamot: Daniel Pettersson  smissfarm@spray.se

Suppleant: Kjerstin Dahlbeck  kjerstindahlbeck@gmail.com

Suppleant: Pierre Yttergren  py@live.se


Områdesansvariga Anga

Karl-Gustav Jansson  kalle@fajw.se

Catharina Hellström Engström

               Catharina.Hellstrom.Engstrom@lansstyrelsen.se

Bengt Flodman  bengt@boters.se

Pierre Yttergren  py@live.se

Charlott Stjernholm  charlottstuxberg@telia.com

Göran Bylund  bylundarna@gmail.com

Kjerstin Dahlbeck  kjerstindahlbeck@gmail.com

Åke Persson  ake@dynamec.se


Områdesansvariga Kräklingbo

Mona Staflin  mona.staflin@gmail.com

Kurt Söderström kurre@kraklingbo.se

Per-Erik Nyström  info@gotlandsekohus.se

Lars Borg  lars.borg@hotmail.com

Daniel Bengtsson  dannebengtsson@hotmail.com

Agneta Pettersson  agge.pettersson@spray.se

Hans-Erik Karlsson  hans.erik@comhem.se

Daniel Pettersson  smissfarm@spray.se


Bli medlem

Fyll gärna i blanketten Medlemsansökan och lämna eller mejla till någon i föreningen. Blaketten hittar du som pdf till höger på sidan.

 

Intresserad av fiberanslutning

Fyll gärna i blanketten Intresseanmälan  och lämna eller mejla till någon i föreningen. Blaketten hittar du som pdf till höger på sidan.


Dokument

Föreningens stadgar (pdf)

Intresseanmälan (pdf)

Skriv ut och lämna (eller mejla) till närmaste områdesansvarig eller någon i styrelsen.


Medlemsansökan (pdf)

Skriv ut och lämna (eller mejla) till närmaste områdesansvarig eller någon i styrelsen.www.akfiber.se  info@akfiber.se  Ordförande/kontaktperson: Kurt Söderström 0708-29 15 60 kurre@kraklingbo.se